PRIVĀTUMA POLITIKA
 
Šajā privātuma politikā (turpmāk – Privātuma politika) ir norādīts, kā zvērinātu advokātu birojs “Azanda & Associates” (turpmāk – Azanda & Associates) ievāc, izmanto un glabā tīmekļa vietnes www.azanda.lv (turpmāk – Tīmekļa vietne) apmeklētāju personas datus.
 
Azanda & Associates ievāc Tīmekļa vietnes apmeklētāju personas datus atbilstoši Privātuma politikai, kurā ir izklāstīta izsmeļoša informācija par to, kādus personas datus Azanda & Associates ievāc un kā notiek to apstrāde.
 
Personas datu pārziņa kontaktinformācija: Zvērinātu advokātu birojs “Azanda & Associates”, PVN Nr. LV 40203355237, adrese: Brīvības iela 40-13, Rīga, LV-1050, tālrunis: + 371 27334472, e-pasts: info@azanda.lv
 
Lai gūtu informāciju par savu personas datu apstrādi vai par šajā Privātuma politikā ietvertajiem noteikumiem, sazinieties ar Azanda & Associates.
 
Lai nodrošinātu Tīmekļa vietnes efektīvu izmantošanu, uzlabotu tās lietošanu un to pilnveidotu, Pārzinis izmanto sīkdatnes, lai ievāktu informāciju par Tīmekļa vietnes apmeklētājiem. 
 
Sīkdatnes (angļu val. cookies)
 
Sīkdatne ir teksta datne (fails), kas tiek nosūtīta uz Tīmekļa vietnes apmeklētāja datoru, mobilo tālruni vai citu viedierīci Tīmekļa vietnes apmeklēšanas laikā un ko Tīmekļa vietne saglabā attiecīgajā datorā, mobilajā tālrunī vai viedierīcē, kad apmeklētājs apmeklē Tīmekļa vietni. Sīkdatne ļauj Tīmekļa vietnei atcerēties apmeklētāja darbības, izvēli un iestādījumus (t. sk., valodu, apmeklētās sadaļas, u. tml.), un tā var palīdzēt uzlabot Tīmekļa vietnes apmeklētāja ērtības un Tīmekļa vietnes izmantošanas efektivitāti.
 
Azanda & Associates Tīmekļa vietnē izmanto sesijas sīkdatnes (angļu val. session cookies) jeb noteikti nepieciešamās sīkdatnes (angļu val. strictly necessary cookies).
 
Sīkdatņu veidi
 
Sesijas sīkdatnes (angļu val. session cookies) jeb noteikti nepieciešamās sīkdatnes (angļu val. strictly necessary cookies) ir teksta datnes (faili), kas ļauj atpazīt Tīmekļa vietnes apmeklētāja pārlūkprogrammu un datoru, mobilo tālruni vai citu viedierīci un tā interneta protokola (IP) adresi. Proti, šīs sīkdatnes iegaumē Tīmekļa vietnes apmeklētāja izdarītās izvēles vai uzstādījumus Tīmekļa vietnē, kā arī tās ļauj efektīvi izmantot Tīmekļa vietnes piedāvātas iespējas un sadaļas.
 
Azanda & Associates vāktie dati un sīkdatņu izmantošana
 
Azanda & Associates izmanto sesijas sīkdatnes, lai Tīmekļa vietne atcerētos Tīmekļa vietnes apmeklētāja uzvedību tās apmeklēšanas laikā un uzstādījumus, lai pēc iespējas nodrošinātu efektīvu un ērtu Tīmekļa vietnes lietošanu, kā arī nodrošinātu Tīmekļa vietnes tehnisko funkcionalitāti.
 
Sīkdatnes tiek saglabātas lietotāja datorā, mobilajā tālrunī vai citā viedierīcē. Lietotājs ir tiesīgs kontrolēt sīkdatnes un dzēst saglabātās sīkdatnes savā datorā, mobilajā tālrunī vai citā viedierīcē.
 
Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir Azanda & Associates leģitīmā interese nodrošināt pēc iespējas efektīvāku Tīmekļa vietnes izmantošanu un tās tehnisko funkcionalitāti.
 
Ņemot vērā, ka Azanda & Associates Tīmekļa vietnē izmanto sesijas sīkdatnes, tās ir derīgas īsu laika periodu, proti, konkrēto sesiju.
 
Tīmekļa vietnes lietotāju tiesības
 
Tīmekļa vietnes lietotājiem ir tiesības izmantot savas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) III nodaļā nostiprinātās tiesības attiecībā uz Tīmekļa vietnes lietotāja personas datu apstrādi.
 
Tīmekļa vietnes ir tiesīgs izmantot savas tiesības, sazinoties ar Azanda & Associates, izmantojot šajā Privātuma politikā norādīto kontaktinformāciju.
 
 
 
© 2024 AZANDA & ASSOCIATES
Privātuma politika
Created:
»