KRIMINĀLTIESĪBAS UN KRIMINĀLPROCESS

Juridiskās palīdzības sniegšana
AZANDA & ASSOCIATES sniedz kvalificētu juridisko palīdzību visām personām, kuras ir iesaistītas kriminālprocesā kā liecinieki vai kā citas personas, kurām saskaņā ar likumu ir pienākums piedalīties kriminālprocesā. Mēs:
  • sagatavosim atzinumus, vērtējumus, dokumentus un ieteikumus rīcībai kriminālprocesā;
  • palīdzēsim piedalīties kriminālprocesuālajās darbībās (piemēram, liecību sniegšanā);
  • konsultēsim kriminālprocesa gaitā par visiem jautājumiem;
  • palīdzēsim nokārtot citus jautājumus, kas rodas kriminālprocesa gaitā.

 
Sākums
 
© 2024 AZANDA & ASSOCIATES
Privātuma politika
Created:
»