KRIMINĀLTIESĪBAS UN KRIMINĀLPROCESS

Pārstāvība
AZANDA & ASSOCIATES pārstāv cietušos – kā fiziskās, tā juridiskās personas, aizskartos mantas īpašniekus, kā arī citas personas, kuru intereses tikušas aizskartas ar noziedzīgu darbību. Mēs palīdzēsim:
  • uzsākt kriminālprocesu;
  • panākt personas atzīšanu par cietušo vai aizskarto mantas īpašnieku;
  • pieteikt kaitējuma kompensāciju un panākt tās piedziņu no personas, kura izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kā arī nodrošināt citus mantiska rakstura jautājumus kriminālprocesā;
  • nodrošināt cietušā vai tā mantas īpašo aizsardzību;
  • piedalīties procesuālajās darbībās un krimināllietas izskatīšanā;
  • pārsūdzēt tiesas nolēmumus;
  • izmantot citas cietušā vai aizskartā mantas īpašnieka tiesības kriminālprocesā.

 
Sākums
 
© 2024 AZANDA & ASSOCIATES
Privātuma politika
Created:
»