TIESVEDĪBAS, ŠĶĪRĒJTIESAS UN STRĪDU RISINĀŠANA

Eiropas Savienības tiesa
Informācija par Eiropas Savienības tiesas izskatītajām lietām:
https://www.tiesas.lv/eiropas-savienibas-tiesas-spriedumi

AZANDA & ASSOCIATES palīdz klientiem prasību sagatavošanā visu instanču valsts tiesās, lai iesniegtu jautājumus prejudiciālajam nolēmumam Eiropas Savienības tiesā.

AZANDA & ASSOCIATES palīdz saviem klientiem izstrādāt pieteikumus saistībā ar dažāda spektra jautājumiem Eiropas Savienības tiesā.

 
Sākums
 
© 2024 AZANDA & ASSOCIATES
Privātuma politika
Created:
»