TIESVEDĪBAS, ŠĶĪRĒJTIESAS UN STRĪDU RISINĀŠANA

Pārrobežu investīciju jautājumi
AZANDA & ASSOCIATES palīdz ārvalstu klientiem iespējamos pārrobežu strīdu gadījumos, novērtējot lietas potenciālu un pārrunājot izlīguma iespējas ar iesaistītajām valsts iestādēm, kas ietver iepazīstināšanu ar lietu, tikšanos ar iesaistītajām institūcijām un oficiālu piedāvājumu apmaiņu potenciālā strīda atrisināšanai.

 
Sākums
 
© 2024 AZANDA & ASSOCIATES
Privātuma politika
Created:
»