TIESVEDĪBAS, ŠĶĪRĒJTIESAS UN STRĪDU RISINĀŠANA

Konstitucionālās prasības
Informācija par konstitucionālo tiesvedību Latvijas Republikā
http://www.satv.tiesa.gov.lv/?lang=1

AZANDA & ASSOCIATES palīdz klientiem izprast Satversmes un citas augstākās hierarhijas tiesību normas. Mēs sagatavojam pieteikumu Satversmes tiesai noteiktu tiesisko normu izvērtēšanai, kā arī sniedzam pieprasījumus tiesām, lai tiesas pašas vēršas Satversmes tiesā.

 
Sākums
 
© 2024 AZANDA & ASSOCIATES
Privātuma politika
Created:
»