TIESVEDĪBAS, ŠĶĪRĒJTIESAS UN STRĪDU RISINĀŠANA

Administratīvās tiesvedības
Apraksts par Latvijas tiesu sistēmu:
https://www.tiesas.lv/tiesu-sistema

AZANDA & ASSOCIATES pārstāv klientus visās tiesu instancēs administratīvajās lietās saskaņā ar Administratīvā procesa likumu. Mēs palīdzam sagatavot un novērtēt katras lietas būtību un sniedzam klientiem pamatotus viedokļus par panākumu iespējamību un varbūtējām prāvas stratēģijām tiesvedības laikā ar valsts un pašvaldību institūcijām un citām valsts iestādēm.

Sagatavojam visus lietas procesuālos un būtiskos dokumentus, tai skaitā:
  • depozitāros un faktu noskaidrošanas dokumentus,
  • pieteikumus par administratīvo aktu atlikšanu vai pagaidu aizsardzības līdzekļu piemērošanu,
  • pieteikumus par administratīvo aktu vai valsts iestāžu darbību atcelšanu un administratīvo aktu izdošanu,
  • lūgumus tiesām par institūcijas pierādījumiem, ekspertiem un viedokļiem,
  • apelācijas vai kasācijas sūdzības,
  • dokumentus, kas saistīti ar spriedumu izpildi,
  • administratīvās vienošanās un prasības apstiprinājumus.

 
Sākums
 
© 2024 AZANDA & ASSOCIATES
Privātuma politika
Created:
»