TIESVEDĪBAS, ŠĶĪRĒJTIESAS UN STRĪDU RISINĀŠANA

Civilās tiesvedības un šķīrējtiesas
Apraksts par Latvijas tiesu sistēmu:
https://www.tiesas.lv/tiesu-sistema

AZANDA & ASSOCIATES pārstāv klientus civilprocesos visās tiesu instancēs, kas norisinās saskaņā ar Civilprocesa vispārīgajiem noteikumiem. Palīdzam izskatīt un novērtēt katras lietas būtību un sniedzam mūsu klientiem pamatotus viedokļus par panākumu iespējamību un varbūtējām prāvas stratēģijām. Mēs sagatavojam visus lietas procesuālos un būtiskos dokumentus, tai skaitā:
  • pieteikumus piemērot/atsaukt drošības un/vai pagaidu līdzekļus,
  • pamata un pagaidu noregulējumus tiesai,
  • atbildētāja paskaidrojumus tiesai,
  • pieteikumus tiesām par institūcijas pierādījumiem, ekspertiem un viedokļiem,
  • apelācijas un kasācijas sūdzības,
  • spriedumu izpildīšanu,
  • izlīgšanas dokumentus un prasības apstiprinājumus.
Mēs palīdzam klientiem jautājumos, kas tiek izskatīti sevišķā tiesāšanas kārtībā (juridisko faktu konstatēšana, maksātnespēja un tiesiskās aizsardzības process tiesās, bezstrīdus piedziņa, bezstrīdus piespiedu izpilde u. tml.).

Pārstāvam klientus civillietās arī pirms šķīrējtiesām un ad hoc šķīrējtiesām.

 
Sākums
 
© 2024 AZANDA & ASSOCIATES
Privātuma politika
Created:
»