REGULĒTĀS NOZARES

Enerģētika & dabas resursi
Mēs sniedzam konsultācijas par gāzes un elektrības tirgus atvēršanu, saistošu enerģijas tirgus operatoru restrukturizāciju, kā arī alternatīvu piegādātāju tirgus jaunienācējiem.

Konsultējam par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas mijiedarbību ar licenču un atļauju saņemšanu darbam ar būtisku enerģētikas biznesa daļu, piemēram, atļaujas elektroenerģijas ražošanai, koģenerācijā saražotās enerģijas tirgošanai vai atļaujas garantēto maksājumu obligātajiem iepirkumiem. Sniedzam konsultācijas arī attiecībā uz visas nepieciešamās informācijas un atskaišu sagatavošanu, kas jāiesniedz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā.

Konsultējam par enerģiju un biodegvielu, cita starpā,  saistībā ar instrumentiem, kas veicina biodegvielas un atjaunojamo resursu izmantošanu un enerģijas efektivitāti un koģenerāciju.

Sniedzam konsultācijas arī par valsts atbalstu un citiem ar atjaunojamo enerģiju saistītiem jautājumiem.

AZANDA & ASSOCIATES sniedz padomus attiecībā uz iepirkumiem un procedūrām, kas saistītas ar dažāda veida dabas resursu (koksnes, smilšu, naftas) izmantošanu.

 
Sākums
 
© 2024 AZANDA & ASSOCIATES
Privātuma politika
Created:
»