REGULĒTĀS NOZARES

Apdrošināšana
AZANDA & ASSOCIATES sniedz konsultācijas par apdrošināšanas institūciju izveidošanas un apvienošanas prasībām. Izskaidrojam jautājumus par apvienošanās dokumentiem, kā arī nepieciešamajām procedūrām, lai licencēta iestāde varētu darboties. Palīdzam izstrādāt līgumu projektus, kas nepieciešami licencētas iestādes darbībai un tās mijiedarbībai ar korporatīvajiem un privātajiem klientiem.

Palīdzam apdrošināšanas iestādes reorganizācijas, restrukturizācijas vai maksātnespējas gadījumos.

Sniedzam padomus par normatīviem un atbilstībām licencētām finanšu iestādēm, kā arī konsultējam par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mijiedarbību un prasībām.

Palīdzam izstrādāt ziņojumus, lai iegūtu izšķirošo ietekmi vai kvalificētu līdzdalību Finanšu un kapitāla tirgus komisijā.

Pārstāvam klientus lietās par atteiktiem vai nokavētiem apdrošināšanas prēmiju maksājumiem, kā arī sniedzam atzinumus apdrošināšanas sabiedrībām par maksājumu prēmiju juridiskajām prasībām.

Sniedzam padomus par interešu konfliktu situācijām un citām prasībām, kas piemērojamas starp apdrošināšanas uzņēmumiem un apdrošināšanas starpniekiem. Palīdzam licencēt apdrošināšanas starpniekus, kā arī jautājumos, kas saistīti ar normatīvo atbilstību, u. tml.

 
Sākums
 
© 2024 AZANDA & ASSOCIATES
Privātuma politika
Created:
»