REGULĒTĀS NOZARES

Banku darbība un finanses
Informācija par banku uzraudzības iestādēm Latvijā:
https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.lv.html

AZANDA & ASSOCIATES sniedz palīdzību un konsultē jautājumos, kas saistīti ar banku un finanšu institūciju izveidošanas un apvienošanas prasībām. Mēs izstrādājam visus apvienošanās dokumentus, kā arī procedūras, kas nepieciešamas licencētas iestādes darbībai. AZANDA & ASSOCIATES palīdz izstrādāt projektu līgumus, kas nepieciešami licencētas iestādes darbībai un tās sadarbībai ar korporatīvajiem un privātajiem klientiem.

Palīdzam banku reorganizācijas lietās, restrukturizācijas vai maksātnespējas gadījumos.

Sniedzam padomus par normatīviem un atbilstībām licencētām finanšu iestādēm, kā arī konsultējam attiecībā uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mijiedarbību un prasībām.

Palīdzam izstrādāt ziņojumus, lai iegūtu izšķirošo ietekmi vai kvalificētu līdzdalību Finanšu un kapitāla tirgus komisijā.

Sniedzam juridiskus pakalpojumus, ko pieprasa licencētas finanšu iestādes pirms noteiktu darbību vai transakciju uzsākšanas.

Tāpat sniedzam konsultācijas bankām un klientiem gadījumos, kad iespējama nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana.

AZANDA & ASSOCIATES konsultē jautājumos par maksājumu iestāžu un e-naudas iestāžu izveidošanu, kā arī par nepieciešamajām darbībām, reģistrāciju Finanšu un kapitāla tirgus komisijā un normatīvo prasību ievērošanu.

 
Sākums
 
© 2024 AZANDA & ASSOCIATES
Privātuma politika
Created:
»