PUBLISKĀS TIESĪBAS

Vides aizsardzības jautājumi
Mēs palīdzam mūsu klientiem saņemt A un B kategoriju atļaujas (piesārņojošo darbību atļaujas, kas nepieciešamas atkritumu apsaimniekošanas iestāžu darbībai), kā arī pārstāvam klientu intereses gadījumos, kad šādu piesārņojošo darbību atļaujas ir apstrīdējis vai atlicis Vides pārraudzības valsts birojs vai citas institūcijas.

Sniedzam konsultācijas par prasībām attiecībā uz vēsturiski piesārņotām vietām un atlīdzības prasībām.

 
Sākums
 
© 2024 AZANDA & ASSOCIATES
Privātuma politika
Created:
»