PUBLISKĀS TIESĪBAS

Publiskie iepirkumi un PPP
Mēs sniedzam konsultācijas publisko iepirkumu sfērā, kā arī komunālo saimniecību iepirkumu sniedzējiem.

AZANDA & ASSOCIATES palīdz iepirkumu iestādēm sagatavot dokumentāciju attiecīgajai iepirkuma procedūrai, tai skaitā iepirkuma noteikumus un līgumus, kas tiks noslēgti ar konkursa uzvarētāju. Mēs veicam novērtēšanu un sniedzam atzinumus par iespējamo labojumu nozīmīgumu iepirkuma līgumā, kā arī ar to saistītajiem riskiem.

Sniedzam juridiskus padomus iepirkuma procesa pretendentiem attiecībā uz atlases kritērijiem un pieteikumu procesiem. Iesniedzam sūdzības mūsu klientu vārdā par iepirkuma dokumentāciju Iepirkumu uzraudzības birojam un citām institūcijām, kas pārrauga iepirkumus ES struktūrfondu izmantošanas gadījumos.

Mēs arī pārskatām konkursa uzvarētāju atlasi un sagatavojam pretenzijas Iepirkumu uzraudzības birojam attiecībā uz iepirkuma procedūras rezultātiem un iesniedzam apelācijas sūdzību tālāk Administratīvajā tiesā.

Gadījumā, ja iepirkumu uzņēmumam nav izdevies piemērot iepirkuma procedūru vai ir veikti līdzīgi būtiski pārkāpumi, AZANDA & ASSOCIATES palīdz sagatavot iesniegumus tiesām šādu iepirkuma līgumu anulēšanai.

Mēs konsultējam arī iepirkumu uzņēmumus par situācijām, kad iepirkuma procedūras nav piemērojamas, un sniedzam risinājumus ārkārtas gadījumos.

AZANDA & ASSOCIATES ir pieredze tādu dokumentu sagatavošanā un izskatīšanā, kas nosaka un vada valsts un privātā sektora partnerību.

 
Sākums
 
© 2024 AZANDA & ASSOCIATES
Privātuma politika
Created:
»