PUBLISKĀS TIESĪBAS

Patērētāju aizsardzība
AZANDA & ASSOCIATES palīdz izvērtēt klienta prakses atbilstību vispārējiem patērētāju aizsardzības likumiem, negodīgas komercprakses ierobežojumiem, kā arī konkrētā sektora īpašajiem noteikumiem, kas attiecināmi uz patēriņa kreditēšanas uzņēmumiem, sakaru tirgotājiem un līdzīgiem uzņēmumiem.

Mēs pārstāvam klientu intereses Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

Sagatavojam šādus dokumentus:
  • paskaidrojumus kompetentajām institūcijām par klientu sūdzībām,
  • pieprasījumus sniegt pamatotus viedokļus un atsauksmes,
  • līgumu paraugus un noteikumus, kas jāapstiprina kompetentajām institūcijām,
  • vienošanās līgumus ar cietušajiem patērētājiem.
Mēs arī pārstāvam klienta intereses tiesā privātu patērētāju prasību lietās.

 
Sākums
 
© 2024 AZANDA & ASSOCIATES
Privātuma politika
Created:
»