PUBLISKĀS TIESĪBAS

Reklāmas tiesības
AZANDA & ASSOCIATES palīdz izvērtēt klienta reklāmas, kā arī novērtēt kampaņas, kas vērstas uz patērētāju kopumā, kā arī paredzētas noteiktām patērētāju grupām, piemēram, bērniem. Mums ir pieredze specifisku produktu grupu (piemēram, alkohola, tabakas, zāļu, azartspēļu) reklāmu tiesību jomā.

Mēs palīdzam klientiem sadarboties ar pārvaldes iestādēm – Patērētāju tiesību aizsardzības centru, Konkurences padomi, Zāļu valsts aģentūru u. c.

Sagatavojam šādus dokumentus:
  • paskaidrojumus varas institūcijām attiecībā uz likumu pārkāpšanas gadījumiem,
  • pieprasījumus sniegt pamatotus viedokļus un atsauksmes,
  • līgumu paraugus un noteikumus, kas jāapstiprina kompetentajām institūcijām.

 
Sākums
 
© 2024 AZANDA & ASSOCIATES
Privātuma politika
Created:
»