PUBLISKĀS TIESĪBAS

Konkurences tiesības
AZANDA & ASSOCIATES sniedz šādus pakalpojumus Eiropas Savienības un vietējā konkurences tiesību sfērā:
  • aizstāvību karteļu gadījumos un pieteikumus par atbrīvošanu no naudas soda,
  • horizontālo un vertikālo vienošanos izvērtēšanu,
  • aizstāvību pret dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu,
  • apvienošanās paziņojumu sagatavošanu,
  • konsultācijas par pieteikumiem valsts atbalstam,
  • sūdzības Latvijas Konkurences padomei un Eiropas Komisijai par iepriekš minētajiem gadījumiem,
  • palīdzību negodīgas konkurences lietās,
  • konsultācijas par zaudējumu atlīdzību konkurences noteikumu pārkāpšanas gadījumā privātajā sektorā,
  • vispārēju juridisko apmācību un atbilstības programmas, “rītausmas reidu” simulācijas.

 
Sākums
 
© 2024 AZANDA & ASSOCIATES
Privātuma politika
Created:
»