CIVILTIESĪBAS UN KOMERCTIESĪBAS

Nodarbinātība un ar to saistītie jautājumi
AZANDA & ASSOCIATES palīdz sagatavot šādus dokumentus:
  • vadošo darbinieku vienreizējos darbu, vadības un konsultāciju līgumus,
  • darba līgumu paraugus specifisku industriju sektoriem,
  • dokumentus individuālai vai kolektīvai štatu samazināšanai,
  • koplīgumus,
  • arodbiedrību iesaistīšanās noteikumus uzņēmuma darbībā,
  • informāciju un konsultācijas,
  • darba attiecību pārtraukšanas dokumentus ar darbinieku pārstāvjiem vai arodbiedrībām,
  • iekšējos noteikumus un politiku,
  • dokumentus atcelšanai no amata,
  • konfidencialitātes, pretkonkurences, darījumu nepiedāvāšanas noteikumus.
AZANDA & ASSOCIATES pārstāv uzņēmumus un personas individuālos un kolektīvos strīdos, tai skaitā tiesā, ja tas ir saistīts ar negodīgu darba attiecību izbeigšanu vai atlaišanu, diskrimināciju un līdzīgas rīcības gadījumiem saistībā ar darba attiecībām un kaitējumiem, kas radušies darbinieku vainas dēļ.

Mēs palīdzam jautājumos, kas saistīti ar vadības atbildību pret uzņēmumu, un pārstāvam puses saistītajās tiesvedībās.

 
Sākums
 
© 2024 AZANDA & ASSOCIATES
Privātuma politika
Created:
»