CIVILTIESĪBAS UN KOMERCTIESĪBAS

Intelektuālā īpašuma tiesības
AZANDA & ASSOCIATES sniedz reģistrētu patentpilnvaroto pakalpojumu un nodrošina preču zīmes reģistrāciju, kā arī iebildumu procedūras attiecībā uz preču zīmēm un patentiem.

Mums ir pieredze prasībās par negodīgas konkurences izmantošanu attiecībā uz preču zīmju, projektu un komercnoslēpumu prettiesisku lietošanu.

Izstrādājam dokumentāciju par intelektuālā īpašuma tiesībām, tai skaitā:
  • Licences līgumus,
  • darba līgumu noteikumus attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesībām,
  • noteikumus par komercnoslēpumiem un uzņēmuma intelektuālā īpašuma tiesībām.

 
Sākums
 
© 2024 AZANDA & ASSOCIATES
Privātuma politika
Created:
»