CIVILTIESĪBAS UN KOMERCTIESĪBAS

Civiltiesiskie līgumi un komercdarījumi
AZANDA & ASSOCIATES izveido līgumu paraugus, kuri var tikt izmantoti attiecīgās uzņēmējdarbības piegādātājiem vai līgumslēdzējām pusēm, kā arī izstrādā īpašus līgumus, kas attiecināmi uz konkrētu komercdarbību. Līguma būtība un veids atkarīgi no konkrētās klienta darbības nozares, ņemot vērā nozares specifiskās nianses. Mēs sniedzam pakalpojumus attiecībā uz B2B līgumiem, kā arī B2C līgumiem, ja klients darbojas mazumtirdzniecības segmentā, strādājot ar patērētājiem ikdienā.

Piedāvājam sagatavot šādus līgumus:
 • garantijas un galvojuma līgumus,
 • visu veidu ķīlas līgumus (komercķīlas, hipotēkas, intelektuālā īpašuma tiesību ķīlas, finanšu dokumentu ķīlas u. c.),
 • rokasnaudas līgumus,
 • cesijas un pārjaunojuma līgumus,
 • ieskaita līgumus,
 • ziedojuma līgumus,
 • aizdevuma līgumus,
 • glabājuma un komerciālos glabājuma līgumus,
 • visu veidu pirkuma līgumus, tai skaitā atpakaļpirkuma, izpirkšanas, pirkšanas priekšrocības, komerciālā pirkuma u. c. līgumus,
 • apmaiņas līgumus,
 • piegādes līgumus,
 • nomas un īres līgumus,
 • nodarbinātības un pakalpojumu līgumus,
 • pārvadājumu un ekspedīcijas līgumus,
 • sabiedrības dibināšanas līgumus,
 • iespēju līgumus,
 • pilnvarojuma līgumus,
 • pilnvaras, komercpilnvaras, pārstāvniecības un komercpārstāvniecības līgumus,
 • līzinga, faktoringa līgumus,
 • franšīzes līgumus.

 
Sākums
 
© 2024 AZANDA & ASSOCIATES
Privātuma politika
Created:
»