CIVILTIESĪBAS UN KOMERCTIESĪBAS

Maksātnespēja un restrukturizācija (tiesiskā aizsardzība)
AZANDA & ASSOCIATES var palīdzēt jūsu uzņēmumam, ja tas nonācis grūtībās, sagatavojot lūgumus juridiskai restrukturizācijai, izstrādājot restrukturizācijas plāna juridisko sadaļu un iesniedzot dokumentus tiesā. Alternatīvā gadījumā varam palīdzēt uzsākt bankrota procedūru un procesa laikā pārstāvēt debitora intereses.

Nodrošinām juridisko palīdzību grūtībās nonākušu uzņēmējsabiedrību kreditoriem, pārstāvot to intereses tiesiskā restrukturizācijas un bankrota procesā.

Mūsu pakalpojumos ietilpst iesaistīto pušu pārstāvēšana kreditoru sapulcēs un tiesā – jautājumos, kas saistīti ar maksātnespējas administratoru pieņemtajiem lēmumiem.

Piedāvājam sagatavot šādus dokumentus:
  • kreditoru prasības,
  • pieteikumus maksātnespējas ierosināšanai,
  • iebildumus pret maksātnespējas ierosināšanu,
  • restrukturizācijas plānus (tiesisko aizsardzību),
  • pretenzijas maksātnespējas administratoriem.

 
Sākums
 
© 2024 AZANDA & ASSOCIATES
Privātuma politika
Created:
»