INVESTĪCIJAS – UZŅĒMUMU IEGĀDE UN APVIENOŠANĀS. PRIVĀTAIS KAPITĀLS, MAZĀKUMA AKCIONĀRI, AKTĪVU PĀRDOŠANA

Darījuma dokumentu sagatavošana un apspriešana
AZANDA & ASSOCIATES izstrādā visu veidu dokumentus, kas nepieciešami darījuma parakstīšanai un pabeigšanai, kā arī pārstāv savus klientus pārrunās. Pakalpojumos ietilpst:
 • informācijas neizpaušana un konfidencialitāte,
 • līgumā iekļaujamo noteikumu saraksti, nodomu vēstules, saprašanās memorandi,
 • akciju pirkuma līgumi mazākuma akcionāriem, 50/50, vairākuma akcionāriem un 100% investīcijām uzņēmējsabiedrību akciju kapitālos,
 • akcionāru līgumi dažādam akciju īpatsvaram,
 • akciju pirkšanas un pārdošanas līgumi,
 • aktīvu iegādes līgumi,
 • uzņēmējsabiedrību pārņemšanas līgumi,
 • līgumi un dokumenti, kas saistīti ar galvenajiem darījumus regulējošajiem dokumentiem, piemēram, nekonkurēšanas, preču zīmes nodošanas un izmantošanas, vadības līgumi,
 • līgumi par juridisku dokumentu nodošanu glabāšanā trešajai personai ar nosacījumiem,
 • memorandu parakstīšana un slēgšana,
 • juridisku viedokļu sniegšana dažādos ar darījumu saistītos jautājumos.

 
Sākums
 
© 2024 AZANDA & ASSOCIATES
Privātuma politika
Created:
»