INVESTĪCIJAS – UZŅĒMUMU IEGĀDE UN APVIENOŠANĀS. PRIVĀTAIS KAPITĀLS, MAZĀKUMA AKCIONĀRI, AKTĪVU PĀRDOŠANA

Pircēja un pārdevēja pienācīgā juridiskā izpēte (due diligence)
AZANDA & ASSOCIATES sagatavo uzņēmuma pienācīgas juridiskās izpētes veikšanai.

Sagatavojam saīsināto potenciālo risku atskaiti un pilnu pienācīgu juridisko izpēti potenciālajām mērķa uzņēmējsabiedrībām (Pircēja pienācīga juridiskā izpēte) vai pirms pārdošanas (Pārdevēja pienācīga juridiskā izpēte). Pienācīgās juridiskās pārbaudes formāts un apjoms tiek saskaņots ar klientu un sagatavots atkarībā no ieplānoto darījumu veida un sarežģītības. AZANDA & ASSOCIATES sniedz pienācīgas juridiskās izpētes pakalpojumus, kas nepieciešami kapitāla tirgus garantijas saņemšanai.

AZANDA & ASSOCIATES nodrošina arī uzņēmuma, tā aktīvu vai uzņēmuma sagatavošanu potenciālajam darījumam, veicot pārdevēja pienācīgu juridisko izpēti un sniedzot turpmāko atbalstu, lai mazinātu riskus, kas konstatēti pienācīgas juridiskās izpētes procesā. Tāpat varam veikt pārdevēja pienācīgu juridisko izpēti, lai nodrošinātu adekvātu un savlaicīgu informācijas atklāšanu potenciālajam pircējam.

Pēc klienta pieprasījuma izsniedzam uzticamības vēstules citām pusēm, kas vēlas paļauties uz AZANDA & ASSOCIATES  pienācīgas juridiskās izpētes atskaiti.

 
Sākums
 
© 2024 AZANDA & ASSOCIATES
Privātuma politika
Created:
»