TIESVEDĪBAS, ŠĶĪRĒJTIESAS UN STRĪDU RISINĀŠANA

Pieteikumi Eiropas Cilvēktiesību tiesai
AZANDA & ASSOCIATES palīdz klientiem sagatavot pieteikumus Eiropas Cilvēktiesību tiesai gadījumos, kad ir pārkāptas klienta pamattiesības nacionālā līmenī.

Pieteikumu vadlīnijas Eiropas Cilvēktiesību tiesai:
http://www.tiesibsargs.lv/par-mums/sadarbiba/eiropas-cilvektiesibu-tiesa/

 
Sākums
 
© 2024 AZANDA & ASSOCIATES
Privātuma politika
Created:
»