TIESVEDĪBAS, ŠĶĪRĒJTIESAS UN STRĪDU RISINĀŠANA

Administratīvo pārkāpumu lietas
Apraksts par Latvijas tiesu sistēmu:
https://www.tiesas.lv/tiesu-sistema

Mēs pārstāvam savus klientus administratīvo pārkāpumu lietās iestādes līmenī un tiesā, palīdzam sagatavot un novērtēt katras lietas būtību un sniedzam klientiem pamatotus viedokļus par panākumu iespējamību un varbūtējām stratēģijām, lai panāktu lēmuma atcelšanu administratīvo pārkāpumu lietā.

Sagatavojam visus lietas procesuālos un būtiskos dokumentus, tai skaitā:
  • depozitāros un faktu noskaidrošanas dokumentus,
  • pieteikumus par administratīvo pārkāpumu pieņemto lēmumu atlikšanu un/vai soda mīkstināšanu,
  • lūgumi tiesām par pierādījumiem un ekspertiem,
  • apelācijas sūdzības (uz administratīvo pārkāpumu lietām neattiecas kasāciju sūdzības),
  • administratīvos līgumus un prasības apstiprinājumus.

 
Sākums
 
© 2024 AZANDA & ASSOCIATES
Privātuma politika
Created:
»