PUBLISKĀS TIESĪBAS

Teritoriālā plānošana
AZANDA & ASSOCIATES sniedz padomus teritoriālās plānošanas jautājumos, kas ietekmē uzņēmuma darbību noteiktās teritorijās vai iespējas izmantot zemi noteiktam mērķim.

 
Sākums
 
© 2024 AZANDA & ASSOCIATES
Privātuma politika
Created:
»