CIVILTIESĪBAS UN KOMERCTIESĪBAS

Korporatīvie jautājumi
AZANDA & ASSOCIATES sniedz visa veida pakalpojumus, kas saistīti ar uzņēmumu, sabiedrību, ieskaitot Eiropas sabiedrību, un līdzīgu struktūru izveidošanu un darbību. Mēs sagatavojam nepieciešamos dokumentus, to skaitā:
  • apvienošanās līgumus vai memorandus,
  • statūtus,
  • pieteikumus Uzņēmumu reģistra komercreģistram,
  • dokumentus akciju kapitālu un kapitālieguldījumu palielināšanai un samazināšanai,
  • dokumentus, kas saistīti ar ierasto un ārpuskārtas akcionāru sapulču sasaukšanu un dokumentēšanu,
  • dokumentus klientu pārstāvēšanai akcionāru sapulcēs,
  • dokumentus, kas saistīti ar direktoru valdes un padomes locekļu iecelšanu vai atbrīvošanu.
Mēs sniedzam palīdzību, ja nepieciešama jūsu biznesa likvidācija Latvijā, nodrošinot visu ar uzņēmumu, komercreģistru un Valsts ieņēmumu dienestu saistīto procedūru izpildi.

 
Sākums
 
© 2024 AZANDA & ASSOCIATES
Privātuma politika
Created:
»