Aktualitātes

06|10|2021

Biroja kolēģis Dāvids Gurevičs veiksmīgi pārstāvējis cietušā intereses kriminālprocesā par KL 125. panta trešo daļu un nodrošināja kaitējuma kompensācijas piedziņu 40 000 EUR apmērā no apsūdzētā par labu cietušajam

Pārbaudījusi un novērtējusi visus krimināllietā esošos pierādījumus, tiesa konstatēja, ka apsūdzētais nodarīja tīšu smagu miesas bojājumu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu personas nāvei, tādēļ tiesa atzina par vainīgu apsūdzēto noziedzīgā nodarījumā, kas paredzēts Krimināllikuma 125.panta trešajā daļā, un sodīja ar brīvības atņemšanu uz 8 gadiem 6 mēnešiem un probācijas uzraudzību uz 2 gadiem.
Turklāt tiesa apmierināja cietušā pieteikto morālā kaitējuma kompensācijas pieteikumu 40 000 EUR apmērā. 
Sākums
 
© 2022 AZANDA & ASSOCIATES
Privātuma politika
Created: Provincentrs
»