Aktualitātes

15|10|2020

TOP GROZĪJUMI KONKURENCES LIKUMĀ, AR KURIEM IECERĒTS PALIELINĀT KONKURENCES PADOMES IZMEKLĒŠANAS PILNVARAS

Valsts sekretāru sapulcē ir izsludināts Ekonomikas ministrijas izstrādātais likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā" (Likumprojekts), ar kuru tiek pārņemtas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2019/1/ES par apstākļu nodrošināšanu nolūkā dot dalībvalstu konkurences iestādēm iespēju efektīvāk izpildīt konkurences noteikumus un par iekšējā tirgus pienācīgas darbības nodrošināšanu (Direktīva) prasības. Kā uzsvērts Likumprojekta anotācijā, tā mērķis ir stiprināt Konkurences padomes (Padome) darbību ar nepieciešamajām neatkarības garantijām, resursiem un izpildes pilnvarām efektīvai konkurences tiesību pārkāpumu izmeklēšanai un prevencijai, jo īpaši  Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. un 102. panta piemērošanai. Taču ar Likumprojektu tiek būtiski palielinātas Padomes procesuālās pilnvaras iejaukties tirgus dalībnieku darbībā.

Ar Likumprojektu tiek pārņemta Direktīvas prasība nodrošināt pilnvaras Padomei aizzīmogot uzņēmumu vai to apvienību telpas uz tik ilgu laiku un tādā apjomā, kāds vajadzīgs procesuālo darbību veikšanai. Ja Konkurences likums patlaban paredz, ka telpu aizzīmogošana ir pieļaujama uz laiku, ne ilgāku par 72 stundām, tad pēc Likumprojekta stāšanās spēkā šis laiks nebūs ierobežots.

Ņemot vērā, ka Direktīva prasa nodrošināt, lai Konkurences likumā minētās Padomes procesuālās darbības ir tiesības veikt ne vien Padomes amatpersonām, bet arī Padomes pilnvarotajām personām, Likumprojekts paredz, ka daļu savu pilnvaru Padome varēs uzticēt Valsts policijai vai cita tiesību aizsardzības iestādei. Turklāt Padome un tās pilnvarotās personas vajadzības gadījumā varēs turpināt procesuālās darbības ne tikai Padomes vai tirgus dalībnieka piederošajās telpās, bet arī citās telpās.

Turklāt ar Likumprojektu tiek turpināta jau iesāktā tendence, ka Padome varēs pieprasīt informāciju ne tikai no tirgus dalībnieka vai tā darbiniekiem, bet arī no jebkuras citas personas, ja Padomei ir aizdomas, ka informācija var būt šīs personas rīcībā.

Jāuzsver, ka Likumprojekts ir izstrādes stadijā, tādēļ līdz tā pieņemšanai Saeimā uzņēmumiem ir tiesības iebilst pret tā pieņemšanu.


Likumprojekts un tā anotācija ir pieejami:
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492923.


Jautājumu vai neskaidrību gadījumā Jūs varat sazināties ar ZAB “Azanda & Associates”, rakstot uz e-pastu: ieva.azanda@azanda.lv 
Sākums
 
© 2021 AZANDA & ASSOCIATES
Privātuma politika
Created: Provincentrs
»